Red-breasted Merganser pair (Mergus serrator)
Red-breasted Merganser drake (Mergus serrator)
Red-breasted Merganser drake (Mergus serrator)
Red-breaster Merganser drake (Merus serrator). Flying.